FB Mediation: expertise in familiebedrijven

Meer dan 75% van de Belgische bedrijven zijn familiebedrijven. Hun belang voor de economie staat niet langer ter discussie.

Familiebedrijven worden gekenmerkt door de sterke betrokkenheid van de bedrijfsleid(st)er bij zijn/haar bedrijf, waarvan hij/zij alleen of in familieverband aandeelhouder is. De betrekkingen tussen aandeelhouders (al dan niet familiaal) en andere belanghebbenden kunnen complex en delicaat zijn.

Dit is met name het geval wanneer de manager tevens oprichter of ontwikkelaar is, in die zin dat zijn persoonlijk succes kan worden vereenzelvigd met dat van de onderneming.

Voor welke conflicten?

Familiebedrijven en hun managers kunnen te maken krijgen met verschillende soorten conflicten:

  • Ernstig misverstand tussen aandeelhouders, actief of niet
  • Familiale spanningen rond het bedrijf, zijn waarde, zijn beheer of zijn overdracht
  • Onenigheden tussen management en aandeelhouders
  • Commerciële geschillen tussen klanten en leveranciers
  • Etc.

FB Mediation komt preventief en curatief tussen in alle soorten conflicten die betrekking hebben op familiebedrijven.

Waarom FB Mediation?

FB Mediation is waarschijnlijk het eerste Belgische bemiddelingsbedrijf dat zich voornamelijk richt op familiebedrijven.

FB Mediation werd mede-opgericht door FB Transmission, één van de voornaamste Belgische M&A kantoren, gespecialiseerd in het waarderen en het begeleiden van familiale KMO’s.

Ons credo bestaat uit volgende statements :

  • “De energie die aan conflicten wordt besteed is negatief. Deze energie moet zo snel mogelijk worden besteed aan de ontwikkeling van de activiteiten, in eenieders belang.”
  • Wij begrijpen wat er op het spel staat en waar de blokkeringen zitten.”
  • “Bemiddeling bestaat grotendeels uit het werken aan en herstellen van intermenselijke relaties.“
  • “Wij brengen onze ervaring mee op het gebied van familiebedrijven en het beheer van crisissituaties.”
  • “Wij grijpen preventief en curatief in. “

De bemiddelaars van FB Mediation begrijpen de realiteit van bedrijven. Zij stellen een pragmatische en efficiënte aanpak voor, waar luisteren en dialoog centraal staan, anders dan bij gerechtelijke procedures.

Uw bemiddelaars

Tanguy della Faille

Tanguy della Faille

Partner
Roland De Wolf

Roland De Wolf

Partner
Joe Beauduin

Joe Beauduin

Partner
Jos Thys

Jos Thys

Partner
Jean Paul Van Kerkhoven

Jean Paul Van Kerkhoven

Partner

Onze honoraria

Het uurtarief en de honoraria van de bemiddelaar worden altijd vooraf overeengekomen, bij het begin van de bemiddeling. In principe worden deze in gelijke delen over de betrokken partijen verdeeld, maar de partijen kunnen hiervan afwijken. Het is met name mogelijk de kosten aan de onderneming door te berekenen, indien dit in onderling overleg is overeengekomen.

Bij FB Mediation is een eerste gesprek, bedoeld om de belangstelling van de partijen voor bemiddeling te verduidelijken, gratis en vrijblijvend.