Gewapend zijn tegen een volgende crisis, betekent conflicten ontwapenen!

Waarom dit lezen?
Leer hoe leiders het bedrijf beter kunnen voorbereiden op een crisis door hun eigen (familiale) blinde vlekken te onderzoeken.

Gewapend zijn tegen een volgende crisis, betekent conflicten ontwapenen!
Crises hebben de afgelopen tien jaar meermaals gedreigd, maar toch heeft COVID-19 veel organisaties onvoorbereid verrast. Leiders kunnen zich beter voorbereiden door hun blinde vlekken, waaronder (familiale) conflicten, te begrijpen, te beginnen met te accepteren dat ze bestaan. Ze vertrouwen te veel op gegevens, wat betekent dat ze zich niet bewust zijn van wat ze niet kunnen zien, en ze hebben de neiging om de waargenomen realiteit af te stemmen op hun doelstellingen. Wat dikwijls niet gezien wordt zijn conflicten met diepliggende wortels.

Wat u nu kunt doen om onderliggende conflicten te ontwapenen?

Begrijp uw cognitieve beperkingen. Studies tonen aan dat mensen niet zo accuraat zijn in het inschatten van waarschijnlijkheden met betrekking tot risico en beloning als ze misschien denken. Om dit tegen te gaan, moet u op zoek gaan naar verschillende meningen en aandacht besteden aan de vooroordelen die u mogelijk hebt in uw schattingen. Communiceer duidelijk naar anderen toe dat u liever hebt dat zij uw veronderstellingen in twijfel trekken.
• Erken wat u niet weet. Het is gemakkelijk om uw eigen onwetendheid over het hoofd te zien bij het nemen van beslissingen. Ga vervolgens op zoek naar kennis of conflicten die meer verborgen zijn, maar die misschien wel bekend zijn bij de (familiale) aandeelhouders. Om de beperkingen van uw denken volledig uit te breiden, eindigt u met het schetsen van wat niet bekend kan zijn. Welk zou de reactie kunnen zijn van aandeelhouders op een businessplan of een belangrijke investering? Bepaalde beslissingen kunnen diepgewortelde spanningen of conflicten losweken bij (familiale) aandeelhouders.

Communiceer in het kader van de bestuursorganen van het bedrijf
De Raad van Bestuur of Bestuursorgaan is een belangrijk middel om mogelijke conflicten te mijden. Als eigenaar of (niet familiale) CEO, wees open en transparant. Communiceer duidelijk en vaak. Kom zelfs vaker terug op wat al gecommuniceerd is zodanig dat u de ongerustheden kunt afchecken. Ga in dialoog. Ga op zoek naar onverwachte bronnen om inzichten te vergroten. Onthoud dat u af en toe kunt leren van bronnen waarvan u dat misschien niet verwacht. Wees nieuwsgierig naar hoe mensen in andere contexten te werk gaan, want dat kan u helpen meer inzicht te krijgen in hoe u conflicten beter kunt aanpakken.

Doe aan actieve conflicten behandeling.
Conflicten zijn bijna onvermijdelijk en zeker in veranderingsperiodes, maar in een directiecomité of bestuursorgaan kan dit snel grote impact hebben op de toekomst en duurzaamheid van het bedrijf. Neem snel het voortouw en als je zelf verwikkeld geraakt in het conflict, neem contact met een externe persoon of erkende bemiddelaar. Deze persoon leidt via een zeer strikt proces de partijen naar een win/win situatie. De kern van het succes ligt in de handen van de partijen zelf die meedenken naar scenario’s en oplossingen, waar elke partij er sterker uitkomt. Dit vermijdt het afglijden naar een nijd/nijd situatie en de ondergang van een bedrijf. Met een erkende bemiddelaar zijn de, door de partijen getekende protocollen ook verplicht uitvoerbaar.

Het vermogen om vroege signalen van conflicten op te sporen en de punten te verbinden in opkomende patronen zal steeds belangrijker worden voor effectief leiderschap en maakt een bedrijf duurzamer tegen de grote omwentelingen of crisissen.

September 2021
Roland De Wolf
Erkende Bemiddelaar
Www.fb-mediation.com