Seminars over conflicten in familiebedrijven

Conflicten en familiebedrijven, het zijn helaas twee woorden die vaak met elkaar gepaard gaan.Spanningen binnen familiebedrijven, pak ze aan! Familieleden, familieadviseurs, CEO's en alle belanghebbenden hebben er baat bij om deze tijdig te…

Tien bedenkingen als Erkende Bemiddelaar bij generatieconflicten in familiale bedrijven.

Tien bedenkingen als Erkende Bemiddelaar bij generatieconflicten in familiale bedrijven. 16 % van de familiebedrijven verwacht binnen tien jaar een overdracht naar de volgende generatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de bank Belfius in…

Gewapend tegen de volgende crisis? Ontwapen diep gewortelde conflicten!

Gewapend zijn tegen een volgende crisis, betekent conflicten ontwapenen! Waarom dit lezen?Leer hoe leiders het bedrijf beter kunnen voorbereiden op een crisis door hun eigen (familiale) blinde vlekken te onderzoeken. Gewapend zijn tegen…

CONFLICTESCALATIE: de GLASL schaal

  CONFLICTESCALATIE: DE GLASL SCHAAL Conflicten tussen mensen, of ze nu professioneel of privé zijn, worden vaak ervaren als een neerwaartse spiraal, waarin gedrag irrationeel en destructief wordt. Dit mechanisme is bestudeerd…

“Creativiteit”, een essentieel deel van een succesvolle bemiddeling

“Mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen” Isaac Newton Creatief denken is niet langer een voordeel maar stilaan ook een voorwaarde in disruptieve tijden. Op het Davos World Economic Form stond creativiteit op de derde…

Bemiddeling ten dienste van ondernemingen

Meer dan 75% van de civiele en commerciële bemiddelingen mondt uit in een overeenkomst. Een proces dat tijd en geld bespaart!  Bemiddeling is niet beperkt tot de gezinssfeer, hoewel zij daar bijzonder geschikt is. Elk soort conflict…

Goed conflict, slecht conflict

Niet beheerde conflicten escaleren! Zoals bij cholesterol, zijn er goede en slechte conflicten, namelijk constructieve en destructieve conflicten. Conflicten ontstaan tussen de “stakeholders” (de belanghebbenden / les parties-prenantes),…

Geschillenregeling tussen vennoten

De relatie tussen zakenpartners in een onderneming kan worden vergeleken met die van een echtpaar. Na een harmonieus begin kan de relatie na verloop van tijd verslechteren.  In sommige gevallen ontwikkelt zich een latent conflict dat…