KORTRIJK – Als er nog een gat in de markt is om familiebedrijven met raad en daad bij te staan, dan wil het nieuw opgerichte Family Business Mediation (FBM) dat gat opvullen. Oostendenaar Joe Beauduin, familie van Charles Beauduin (Barco, Vandewiele), is één van de trekkers van het nieuwe consultancybureau dat alvast uitpakt met tonnen expertise.

“Ik ben al enige tijd van actieve bedrijfsleider en eigenaar, overgestapt naar een rol van adviseur, een vertrouwensrol, bij  familianten van familiebedrijven, op het vlak van governance (van de familie, van het bedrijf en van het patrimonium) en conflictmanagement (als erkend bemiddelaar in burgerlijke en commerciële zaken)”, vertelt Joe Beauduin. “Met 4 collega’s heb ik nu Family Business Mediation opgericht ( www.FB-Mediation.com). We opereren nationaal, en hebben allen leidinggevende bedrijfservaring, ook met eigen bedrijven. Daarnaast zijn we ook erkende bemiddelaars die al enige tijd familiebedrijven adviseren of optreden als onafhankelijke leden of voorzitters in raden van bestuur. Kortom: been there, done that.”

Bronnen van welvaart én conflict

Familiebedrijven zijn, worldwide en door de band, performanter, robuuster, duurzamer dan niet familiale bedrijven. “Maar ze kunnen ook kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door onenigheid in de familie, wat kan leiden tot blokkades en spanningen, die kunnen escaleren tot conflicten, zelfs destructieve conflicten, voorbeelden genoeg”, aldus Joe Beauduin. “Met onze vrij volledige expertise op het terrein van de familiebedrijven, kunnen we familianten hierbij bijstaan via diagnose, preventie, aanpak, opstellen van familiecharters, oprichten van familieraden, conflict management of transities.”

info: In samenwerking met New Deal Academy, het gekend opleidingsinstituut in onderhandelen en bemiddelen van Théo De Beir, wordt op 4 juni een seminarie “Spanningen binnen het familiebedrijf, pak ze aan!” georganiseerd bij Vandewiele in Marke.

Meer details op : https://www.newdeal.academy/opleidingen/20230321-dagseminarie-br-spanningen-binnen-het-familiebedrijf-pak-ze-aan

foto: Jean Paul Van Kerkhove, Roland De Wolf, Jos Thys, Joe Beauduin, Tanguy della Faille